Whitebox
pda

Testujte s námi zařízení „Whitebox“. Zjistěte, kolik funkcí se může skrývat v malé krabičce...

Webhosting a mailhosting
pda

Náš hosting limituje pouze vaše fantazie...

Vývoj software
pda

Vyvíjet software nemůže každý. To platí jak pro dodavatele, tak i pro zákazníka...

Vigard>Knihovny „vilibs“

Knihovny „vilibs“

Jedná se o knihovny pro statické a dynamické linkování vzniklé při vývoji realizovaném společností Vigard s.r.o. Knihovny psané v jazyce C/C++ lze, až na části specifické pro konkrétní platformu, použít jak v prostředí Windows tak i Linux.

Knihovny jsou psány tak, aby i přes použití „zjednodušeného“ knihovního rozhraní, nedošlo ani ke ztrátě výkonu a ani možností podkladového API (pakliže existuje). Převedeno do srozumitelného jazyka, knihovny nabízejí nepřeberné množství zjednodušení nějakého problému, ale zároveň zachovávají možnost naprogramovat složité řešení.

Okruhy řešené knihovnami:

  • viGeneral (rychlé C funkce ze všech oborů programátorské činnosti)
  • viCache (zamykání multiple read, single write) – perla rychlosti
  • viNet (síťové funkce, SSL sokety, dědičnost nešifrovaných a šifrovaných soketů, sériová komunikace)
  • viService (Windows služba v pěti řádcích, více služeb v jednom procesu a pořád v pěti řádcích, vysoká konfigurovatelnost)
  • viDatabase (nadstavba nad ODBC - umožní vše co ODBC, ale s příjemnějším rozhraním; implementuje inteligentní transakce, které se sami rolbacknou při destrukci proměnné; objekty pro analýzu struktury databáze – jejích metadat)
  • viBuffer (inteligentní buffer pro použití kdekoli, kde se neví kolik a čeho se bude posílat na výstup; Podporuje zlib kompresy (deflate), různé druhy hash funkcí pro kontrolní součty obsahu)
  • viLog (soubor knihoven pro logovaní informací z běžící aplikace, od jednoduchého umožňujícího uchovávání informací a jejich vyprázdnění do výstupního bufferu, až po kompletní obsluhu Windows EventLogu)
  • viSMS (kompletní SMS brána; složky, filtry automatické třídění; spolupráce s většinou běžných GSM modemů)
  • viXML (zapouzdřuje a ztransparentňuje práci s MS XML DOM – minimalizuje volání IUnknown funkcí)

Již dlouhou dobu se uvažuje o přímém prodeji licencí k těmto knihovnám, ale neustálý vývoj nových produktů je nikdy nedovolil dostat do stavu vhodného k distribuci. Snad jednou…