Whitebox
pda

Testujte s námi zařízení „Whitebox“. Zjistěte, kolik funkcí se může skrývat v malé krabičce...

Webhosting a mailhosting
pda

Náš hosting limituje pouze vaše fantazie...

Vývoj software
pda

Vyvíjet software nemůže každý. To platí jak pro dodavatele, tak i pro zákazníka...

Vigard>Vývoj softwaru

Vývoj softwaru

Lidé se často programátorů ptají, zda někde mohou vidět jejich práci. V našem případě bude odpověď téměř stoprocentně, ne. Vytváříme to, s čím se uživatel nikdy přímo nesetká – servery, výkonné části aplikací (engine) a nástroje pro jiné programátory (knihovny, frameworky). Společným jmenovatelem všech těchto produktů je precizní, výkonné a neviditelné.

vývoj software

Vývoj je nejstarší aktivita, kterou poskytujeme. Léty prověřená praxe nám dovoluje říct, že víme, co lze a co nelze nabídnout, co je a co není pro zákazníka dobré. Na stránkách různých společností naleznete věty, že „cena vývoje bude stejná, jako cena již naprogramovaného řešení“. Toto není možné. Další podobnou větou z reklamních prospektů je, že „vývoj řešení na klíč bude trvat stejně dlouho, jako implementace již hotového řešení“. Ani toto není možné.

Možná lze říct, že předchozí věty mohou být částečně i pravdivé, ale na něčem se to nutně musí odrazit. A tím něčím je kvalita. Věnujeme se klasickému vývoji, kde program má být napsaný s maximálním ohledem na rychlou odezvu do klientské části, minimální systémovou náročnost a maximální možnost další rozšiřitelnosti. Vývoj takové aplikace je možná dražší, ale splní očekávání svého zadavatele a splní jeho očekávání nejen v okamžiku objednání, ale i v okamžiku, kdy přijde s přáním jeho funkce dále rozvíjet.